Logo Kateřina Kryslová
Logo Kateřina Kryslová

Kateřina Kryslová

BIOGRAFIE

Narodila jsem se 1. 1. 1966 v Sobíňově u Chotěboře. Dětství jsem prožila v Chotěboři, v malebném prostředí Českomoravské vysočiny. Mám tři sourozence a jsem druhá v pořadí. K výtvarné práci mě vedli rodiče a věnuji se jí od raného dětství. Absolvovala jsem 10 let výtvarného kroužku v Lidové škole umění v Chotěboři pod vedením akademického malíře Miloslava Pečínky. Byl to výborný výtvarník, mezi jehož vlastnosti patřila přísnost, ale i to, že dbal na kvalitu řemesla, kterému nás učil. Vštěpoval nám poctivost a preciznost. „Nic se nemá ani nedá ošidit.“ Toto rčení jsem od něj přenesla i do svého života a používám jej ve své tvorbě i výuce do dnes.

V podstatě celý život pracuji v sociální oblasti. První pracovní uplatnění jsem našla na Základní škole v Londýnské, kde jsem vedla výtvarný kroužek, dále jsem pracovala v inzertním oddělení ABF, v chráněných dílnách BONA o.p.s., nebo ve Výtvarných potřebách Pastelka jako lektor výtvarných technik. Později jsem pokračovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako asistent v dřevařské dílně na centrální terapii, odkud jsem nastoupila následně na pozici odborného asistenta pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením do Modrého Klíče o.p.s., kde pracuji do dnes.

Ve své tvorbě se věnuji experimentování s nejrůznějšími výtvarnými technikami a také velmi ráda vymýšlím techniky zcela nové. Výtvarný projev se pro mě stal útočištěm radostí i starostí, mým světem, kde se mohu zcela svobodně realizovat. Snažím se o prolínání nápadů a jednotlivých technik a v rámci spolupráce s ostaními výtvarníky nalézám odvahu vpustit druhého i na svoje území a respektovat ho.

Kateřina Kryslová

BAREVNÉ KRESBY

akryl, olej, balakryl, laky na nehty, přírodní materiály…

akryl, olej, balakryl, laky na nehty, přírodní materiály…

ČERNOBÍLÉ KRESBY

tuž, tužka, uhel, akvarel…

tuž, tužka, uhel, akvarel,...

DALŠÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY

řezbářství, keramika, smaltované šperky, kašírování, ruční papír, koláže…

řezbářství, keramika, smaltované šperky, kašírování, ruční papír, koláže…

REFERENCE

Ve své tvorbě spolupracuji s několika výtvarnými umělci: Filip Kazda, Vlasta Handzelová, Jaruška Valterová, Rostislav Tecl - amatérské sdružení Fixa, Patrik Tenev, Pavel Kodejš - řezbář, Jaromír Kerbl, Jan Vinter a řetězec přátel a kamarádů, se kterými amatérsky tvoříme nejrůznějšími výtvarnými technikami v mém ateliéru. Již řadu let své obrazy vystavuji. Výstavy pořádám sama, nebo ve spolupráci s dalšími kolegy výtvarníky, a to v alternativních či stálých výstavních prostorách.

Spolupracovala jsem na několika dokumentech v koprodukci s ČT 1. Jedná se například o dokumenty Emoce a my, Emoce a umění, kde jsem byla obsazena do hlavní role, nebo také o dokument Lidé bez domova. Spolupracuji rovněž na tvorbě ilustračních materiálů, například pro redakci časopisu Vesmír, společnost Zentiva, Léčiva, Farmakologickou firmu Milan, Českou neuropsychofarmakologickou společnost a na tvorbě různých dalších materiálů sloužících pro prezentaci a informační účely.

KONTAKT

Logo Kateřina Kryslová
KONTAKT:  Email: kry.ka@seznam.cz
All rights reserved / Created and designed by: UnitedArt©2018